Chleby

Chléb třebenický

Chléb třebenický

820 g
Chléb šumava malá

Chléb šumava malá

500 g
Chléb staročeský

Chléb staročeský

500 g
Chléb slunečnicový

Chléb slunečnicový

500 g
Chléb ořechový

Chléb ořechový

500 g
Chléb žitný

Chléb žitný

500 g
Chléb rustikální

Chléb rustikální

500 g

opzNázev projektu: Podnikové vzdělávání Šubrt
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005129
Doba realizace projektu: 1.3.2017 – 28.2.2019

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.