Celozrnné pečivo

Cereální šestizrnný rohlík

Cereální šestizrnný rohlík

60 g
Cereální houska

Cereální houska

60 g
Žitánek

Žitánek

110 g
Müsli trojhránek karamelový

Müsli trojhránek karamelový

100 g
Houska pletená celozrnná velká

Houska pletená celozrnná velká

120 g
Křehouš s povidly

Křehouš s povidly

70 g
Celozrnný šnek tmavý

Celozrnný šnek tmavý

60 g
Celozrnná banketka

Celozrnná banketka

Celozrnná houstička pletená

Celozrnná houstička pletená

80 g
Vitální rohlík

Vitální rohlík

60 g
Žitná placka

Žitná placka

60 g
Cesar houska

Cesar houska

110 g

opzNázev projektu: Podnikové vzdělávání Šubrt
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005129
Doba realizace projektu: 1.3.2017 – 28.2.2019

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.