Naše výrobky

CHLEBY

CHLEBY

7 DRUHŮ
BĚŽNÉ PEČIVO

BĚŽNÉ PEČIVO

22 DRUHŮ
SLADKÉ PEČIVO

SLADKÉ PEČIVO

47 DRUHŮ
CELOZRNNÉ PEČIVO

CELOZRNNÉ PEČIVO

12 DRUHŮ
LISTOVÉ PEČIVO

LISTOVÉ PEČIVO

3 DRUHY
PLUNDROVÉ PEČIVO

PLUNDROVÉ PEČIVO

11 DRUHŮ
SMAŽENÉ PEČIVO

SMAŽENÉ PEČIVO

10 DRUHŮ
ZÁKUSKY

ZÁKUSKY

81 DRUHŮ

opzNázev projektu: Podnikové vzdělávání Šubrt
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005129
Doba realizace projektu: 1.3.2017 – 28.2.2019

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.